08/10/2021
Η 1η συνάντηση του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 θα λάβει χώρα την Τετάρτη 13/10.
Οι φοιτητές με επώνυμο που ξεκινάει από Α εώς Μ θα συναντηθούν με τους διδάσκοντες 14.30 μμ @ Σ2.
Οι φοιτητές με επώνυμο που ξεκινάει από Ν εώς Ω θα συναντηθούν με τους διδάσκοντες 16.00 μμ @ Σ2.
 
Οι διδάσκοντες