06/10/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5
Τα θέματα του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 5, όπως και οδηγίες για εγγραφές σε ομάδες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του μαθήματος

https://patrasdesigngroup.wixsite.com/ad5-2021