13/10/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα του Αειφορικού Σχεδιασμού να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος "Αειφορικός Σχεδιασμός 2020-2021" προκειμένου να βλέπουν τις ανακοινώσεις και τους συνδέσμους του μαθήματος το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/10/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδακτική ομάδα