26/09/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το πρώτο μάθημα του μαθήματος «Μαθηματικά 1» για τους πρωτοετείς θα γίνει την Δευ-
τέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα Σ1 στις 11:00. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν από
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019. Άρα οι ώρες εργαστηρίου 09:00-11:00 της Δευτέρας 30 Σε-
πτεμβρίου και 10:00-11:00 της Τρίτης 1 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν.
Ο Διδάσκων
Κων/νος Παπαδάκης

 

 

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.