09/01/2019

 

Το αρχιτεκτονικό ηλεκτρονικό περιοδικό Archetype θέλοντας να αναδείξει το ποιοτικό έργο που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποστείλουν στο περιοδικό τη διπλωματική τους εργασία, καθώς και το ερευνητικό που έχουν εκπονήσει.

Οι εργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό θα αξιολογούνται αρχικά από τη συντακτική επιτροπή και στη συνέχεια αυτές που θα έχουν επιλεγεί, θα δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ενότητα “Φοιτητικά”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το σχετικό υλικό προς δημοσίευση μέσω wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikonomou@archetype.gr με την ένδειξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ.

Δείτε το περιοδικό στο archetype.gr

Δείτε την ενότητα φοιτητικά https://www.archetype.gr/blog/katigoria/fititika/1

 

Με εκτίμηση,

Οικονόμου Μανώλης

Υπεύθυνος έκδοσης/ Αρχισυντάκτης Archetype.gr

τ. 6944258652

m. oikonomou@archetype.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ερευνητική εργασία
Α) Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας
Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα / Φοιτητής/τρια ή Φοιτητική Ομάδα (πλήρη ονοματεπώνυμα) / Επιβλέπων ή Επιβλέποντες (πλήρη ονοματεπώνυμα και βαθμίδα) / Χρονολογία Παρουσίασης (ακαδημαϊκό έτος ή ημέρα/μήνας/έτος)
Β) Κείμενο 2000 λέξεων με περιγραφή της έρευνας και 4-6 εικόνες
Γ) Το σύνολο της εργασίας σε αρχείο μορφής pdf

Διπλωματική εργασία
Α) Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας
Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα / Φοιτητής/τρια ή Φοιτητική Ομάδα (πλήρη ονοματεπώνυμα) / Επιβλέπων ή Επιβλέποντες (πλήρη ονοματεπώνυμα και βαθμίδα) / Χρονολογία Παρουσίασης (ακαδημαϊκό έτος ή ημέρα/μήνας/έτος)
Β) Κείμενο 200 λέξεων με: σύντομη περιγραφή/κτιριολογικό πρόγραμμα και αναφορά στις βασικές συνθετικές αρχές/επιλογές και σε ειδικά ζητήματα που, ενδεχομένως, αντιμετωπίζει η πρόταση.
Γ) Εικόνες (με πρόβλεψη αρίθμησης και λεζάντας). Συνολικά 12 μεμονωμένες/αυτόνομες εικόνες (και όχι πινακίδες παρουσίασης) ή και βίντεο. Σε κάθε περίπτωση το εικονογραφικό υλικό πρέπει να είναι καλής ποιότητας, να «περιγράφει» με επάρκεια και σαφήνεια την πρόταση και να την αναδεικνύει.

Τα Α και Β θα αποτελούν ένα αρχείο .doc ή .docx (Μicrosoft Word), γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, με γραμματοσειρά Arial 11 pt. Στο ίδιο αρχείο θα αναγράφονται και οι λεζάντες των αριθμημένων εικόνων.
Oι εικόνες θα αποτελούν αριθμημένα, ανεξάρτητα αρχεία μορφής .jpg, με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Το βίντεο θα είναι ανεξάρτητο αρχείο μορφής .mp4.