10/06/2020

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας σχετικά με συγκεκριμένους φοιτητές, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσουν εργαστήρια και κλινικές σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους.

Οι Κωδικοί των φοιτητών στο ΠΣ Εύδοξος για τους οποίους είχαμε ενημέρωση και έχουν επιλέξει συγγράμματα των εκδόσεών σας είναι οι εξής: 87847989

Σε περίπτωση που δεν έχετε προχωρήσει σε αποστολή των συγγραμμάτων για τους συγκεκριμένους φοιτητές στην Κύπρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να συνεννοηθείτε για την αποστολή των βιβλίων σε διεύθυνση εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ολοκληρωθεί την *Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020*.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).