05/10/2020
Αγαπητές(οι) καλημέρα σας

 Σας ενημερώνω ότι έχει εγκατασταθεί και είναι πλήρως λειτουργικό το Zoom για
χρήση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Είναι έτοιμα και όλα τα εγχειρίδια. Σε σχέση με video οδηγιών τα δίνει όλα η
Zoom και υπάρχουν παραπομπές εκεί.

 
Ανάλογα με τα ερωτήματα από την πρώτη εβδομάδα χρήσης υπάρχει η δυνατότητα
να οργανωθεί και ένα διαδικτυακό σεμινάριο αν κριθεί αναγκαίο. Αν και το
πλεονέκτημα του Zoom είναι ότι το γνωρίζουν όλα τα μέλη ΔΕΠ από το e -
presence. Όλοι οι λογαριασμοί (μελών ΔΕΠ, διδασκόντων και φοιτητών) όσων
έχουν λογαριασμούς στο Πανεπιστήμιο είναι έτοιμοι. 

 
Για να μπουν πρωτοετείς αρκεί να μην αποκλείσουν τους guests οι διδάσκοντες
από τις ρυθμίσεις των εικονικών τάξεων τους. 

 
Όλη η πληροφορία και εγχειρίδια είναι στο www.upnet.gr/zoom.

 
Σε σχέση με το Webex προχωρά η εγκατάσταση/παραμετροποίηση συνεχίζεται και
θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.  Έχουν όμως  δοθεί ήδη περίπου 60
τοπικοί λογαριασμοί σε διδάσκοντες και μπορούν να το χρησιμοποιούν κανονικά.

 
Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω προσωπικά τους ανθρώπους του Τμήματος
Δικτύων οι οποίοι εργάσθηκαν υπερβάλλοντας εαυτόν για να φτάσουμε σε αυτό το
σημείο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Πατρών
για τη βοήθεια και τη στήριξη της.

 

Προσέχουμε, φοράμε μάσκα και θα τα καταφέρουμε!

 

Ευχαριστώ! 

  

Christos Bouras,  Professor

Rector, University of Patras

Administration Building A'

Patras University Campus