12/01/2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος να ενημερώσουν τα στοιχεία της βάσης στην πλατφόρμα της ψηφιακής Γραμματείας (progress),τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση διαμονής και προσωπικό email) (progress), αν δεν είναι σωστά.

Στην καρτέλα φοιτητή, πατήστε το κουμπί επεξεργασία.