09/11/2020

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Η κατ' οίκον διανομή θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς και το κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

https://eudoxus.gr/Default.aspx