09/02/2018

Το μάθημα εαρινού εξαμήνου 2017-18 arc_970 Ερευνητική Εργασία πρέπει να δηλωθεί το εαρινό εξάμηνο. Σας κοινοποιούμε τις ομάδες φοιτητών ανά επιβλέποντα.

‘Όσοι σπουδαστές / σπουδάστριες δεν έχουν κατανεμηθεί σε επιβλέποντα σύμφωνα με τον παραπάνω κατάλογο, θα πρέπει να κάνουν νέα δήλωση με αποστολή email στο phondasx@upatras.gr, επιλέγοντας κατά σειρά προτίμησης -με αρίθμηση από 1 έως 7- μεταξύ των παρακάτω επιβλεπόντων που έχουν ελεύθερες θέσεις: καθ. Κούρος Παναγιώτη, Καθ. Κουφόπουλος Πέτρο, καθ. Λέφας Παύλο, Επίκ. Καθ. Μαμαλούκο Σταυρο, καθ. Πετρίδου Βασιλική, αναπ. Καθ. Γιαννίσης Δημήτρης και Λεκ. Πρωίμου Αγάπη. Τελική ημερομηνία αποστολής 16/2/2018.