01/03/2018

Προσοχή: Στην ανανεωμένη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο του Rotterdam η πρώτη γλώσσα του Πανεπιστημίου είναι τα Ολλανδικά και η δεύτερη τα Αγγλικά. Αυτό σημαίνει οτι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν θα πάρουν τα μόρια της "Γλώσσας του Πανεπιστημίου¨για τα αγγλικά, οπότε η προτεραιότητα τους θα κριθεί κυρίως από το βαθμό τους στα μαθήματα μεχρι σήμερα.