03/08/2018

Σχετικά με τη διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+, σας αποστέλλουμε συνημμένα αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε την τρέχουσα περίοδο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις των φοιτητών υποβάλλονται ηλεκτρονικά το διάστημα: Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018 (ώρα Ελλάδας 23:59).

 

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και βοήθεια, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία!

Για το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ανδρονίκη Χρυσάφη