14/02/2020

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση για συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/el/node/9043 ή Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.