03/10/2022

Η κατεύθυνση ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ του Μαθήματος ARC 095 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ έχει ως αντικείμενο την τεκμηρίωση και τη μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτηρίων καθώς και το σχεδιασμό συγχρόνων κτηρίων σε ιστορικό περιβάλλον εν γένει. Στο εργαστήριο θα αποτυπωθεί με σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικής ένα μικρό κτήριο ή ένα
μικρό οικοδομικό συγκρότημα σε ιστορικό οικισμό, θα συζητηθούν και θα αντιμετωπισθούν θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα μεταχείρισης, καθώς και ειδικές τεχνικές στερέωσης και ενίσχυσής τους. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι και η παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής Αποκαταστάσεις 1
Επειδή είναι σημαντικό να καθορισθούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την διεξαγωγή του εργαστηρίου (επιλογή θέματος σε σχέση με ζητήματα μετάβασης, διαμονής κλπ) παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να έρθουν στη συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη 6/10 στις 9.00 στο Μάθημα των Αποκαταστάσεων ή - αν αυτό είναι αδύνατον - να επικοινωνήσουν με τον
διδάσκοντα Σταύρο Μαμαλούκο τηλεφωνικώς (6944-849909) ή μέσω e-mail.

Οι διδάσκοντες
Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος
e-mail:
pkoufop@upatras.gr
smamaloukos@upatras.gr, smamaloukos@geam-mnimeio.gr