06/10/2022
Ενημέρωση για το μάθημα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 2022-2023-.Special Studio on Architectural Technology

  Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για το μάθημα θα γίνει τη Πέμπτη 6/1Ο στις 14.3Ο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

  The first introductory meeting for the course will take place Thursday 6/1Ο, at 14.3Ο, at the Department's Conference room at BUILDING A,

   
  --
  Katherine A. Liapi, Ph.D.
  Professor of Architecture, University of Patras, Greece
  Associate Editor, ASCE-Journal of Architectural Engineering
  Guest Editor, ASCE-JAE Special Collection: Reconfigurable Structures