06/10/2022
Ενημέρωση για το μάθημα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 2022-2023-.Special Studio on Architectural Technology

    Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για το μάθημα θα γίνει τη Πέμπτη 6/1Ο στις 14.3Ο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

    The first introductory meeting for the course will take place Thursday 6/1Ο, at 14.3Ο, at the Department's Conference room at BUILDING A,