14/04/2020

Διεξάγω μία έρευνα σε συνεργασία με την έδρα της Ψυχιατρικής της σχολής μου σχετικά με την επίδραση του Covid-19 στην ψυχικη υγεία και καθημερινότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Επιθυμούμε να καλύψουμε απαντήσεις από φοιτητές όλης της χώρας και από το μεγαλύτερο δυνατό εύρος σχολών για αύξηση της εγκυρότητας της έρευνας.

Το link του ερωτηματολογίου είναι το εξής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0mCBTwlYSvQj_EhWyAUxjxKogf4X...

Η κάθε απάντηση μας είναι πολύτιμη!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Πατσαλή Μικαέλλα