06/10/2023

Η Εστία Ναυτικών χορηγεί χρηματικό βραβείο σε αποφοιτήσαντες του ακαδημαϊκού 'ετους 2022-23.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο.