01/05/2022

Την ερχόμενη εβδομάδα 2-6 Μαΐου 2022, λόγω της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βενετία στην οποία συμμετέχουν φοιτητές/τριες του 1ου, 2ου και 3ου έτους, δεν θα γίνουν τα θεωρητικά μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους.

Συναντήσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του 1ου, 2ου και 3ου έτους για όσους/όσες φοιτητές/τριες δεν συμμετέχουν στην εκδρομή μπορούν να γίνουν μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Τα μαθήματα του 4ου και 5ου έτους θα γίνουν κανονικά.

Η Δευτέρα 2 Μαΐου είναι αργία, δεν θα γίνουν μαθήματα ούτε εργαστήρια, οι υπηρεσίες του ΤΑΜ θα παραμείνουν κλειστές (Γραμματεία, ΥΚ, Βιβλιοθήκη).