13/01/2016

Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 10 εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα, (πρώτη εγγραφή πριν από 31-1-2011) μπορούν κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο (1-13 Φεβρουαρίου 2016) να εξετασθούν σε μαθήματα ΚΑΙ του εαρινού εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου με e-mail που θα αποσταλεί στους συντονιστές ή διδάσκοντες αυτών των μαθημάτων ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να δηλωθούν τα μαθήματα στην ψηφιακή γραμματεία στο progres

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτοί που στο χειμερινό εξάμηνο 2015-16 είναι στο 110 εξάμηνο σπουδών και πάνω. Δηλώσεις μέχρι την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής.