25/08/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Αγγλική Ορολογία Ι & ΙΙ

Τρίτη

13 – 9 – 2022

10.00 - 12.00

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 2ος όροφος*

 

*Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών βρίσκεται στο Κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, είσοδος από δεξιά.

 

Πάτρα 24-08-2022

 

Η Διδάσκουσα

Δρ Αικατερίνη Σπηλιοπούλου, M.A., PhD

ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: aspiliop@upatras.gr

Τηλ.: 2610 997704