08/02/2018

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τυχόν εκκρεμότητες στην εργασία του μαθήματος Αειφορικού  Σχεδιασμού να επικοινωνήσουν στο  gavalasarchitects@gmail.com για να ενημερωθούν για την διαδικασία παράδοσης.