09/09/2020

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, η εξέταση της Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 2 θα γίνει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά μέσω του Exams στο Eclass, μετά από εγγραφή στην εξέταση. Το διαγώνισμα θα γίνει από τις 11:00 έως τις 11:20 (διάρκεια 20') και θα έχει 14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Την ίδια ημέρα, από τις 8:00 έως τις 23:00, θα μπορείτε να υποβάλετε την γραπτή εργασία σας ανεβάζοντας την ως αρχείο PDF στην πλατφόρμα του Exams στο Eclass.