17/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»
Παράδοση μέχρι 25/04/2021

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καλεί φοιτητές και
φοιτήτριες αρχιτεκτονικών σχολών,
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου, να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό με τίτλο ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
και αντικείμενο την αναδιαμόρφωση
δημόσιου χώρου στον Βόλο.

Ειδικότερα, σε έναν από τους δύο - ή και
στους δύο - κυκλικούς κόμβους στο
κέντρο της πόλης (κόμβος Τελωνείου,
κόμβος Δημαρχείου) θα προταθεί μια νέα
κατασκευή, διαμόρφωση ή φύτευση για την
κεντρική νησίδα του.

Ζητούμενο του διαγωνισμού είναι να
προταθούν ευρηματικοί τρόποι
χρηστικής και νοηματικής
ενεργοποίησης των κυκλικών νησίδων.
Επιδιώκεται η επανεξέταση του
αισθητικού τους στίγματος αλλά κυρίως
η εμπλοκή τους με την πραγματικότητα
της πόλης.

http://www.arch.uth.gr/competition2021/ [1]__

Theoklis Kanarelis,
Architect, Professor
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UNIVERSITY OF THESSALY
Pedion Areos, 38334 Volos, Greece
tel. :+30-24210-74268 +30-6977-482938
e-mail: kanarelis@gmail.com theoklis@uth.gr
www.arch.uth.gr [2]