23/08/2022
Θέμα: Φθινοπωρινό πρόγραμμα εκπαίδευσης
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ έχει προγραμματίσει σειρά σεμιναρίων το φθινόπωρο για την γνωριμία της πανεπιστημιακής κοινότητας με πηγές και εργαλεία διαχείρισης της πληροφορίας. Τα σεμινάρια αυτά είναι ωριαία και γίνονται διαδικτυακά και απευθύνονται τόσο σε φοιτητές (όλων των επιπέδων) όσο και σε καθηγητές/ερευνητές. Συνοπτικά, έχουν προγραμματιστεί τα εξής σεμινάρια:
13 Σεπτεμβρίου: TurnItIn – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά
22 Σεπτεμβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για φοιτητές / Διαδικτυακά
11 Οκτωβρίου: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού / Διαδικτυακά
18 Οκτωβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ
20 Οκτωβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για ερευνητές / Διαδικτυακά
25 Οκτωβρίου: Ανοικτή Πρόσβαση – παρουσίαση προγραμμάτων ΣΕΑΒ / Διαδικτυακά
01 Νοεμβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ
03 Νοεμβρίου: Mendeley – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά
08 Νοεμβρίου: TurnItIn – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά
10 Νοεμβρίου: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού / Διαδικτυακά
15 Νοεμβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ
17 Νοεμβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για φοιτητές / Διαδικτυακά
Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις πληροφορίες σύνδεσης για όσα σεμινάρια είναι διαδικτυακά μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/tag/autumn2022.
Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί τρεις υποδοχές πρωτοετών στο κτίριο της ΒΚΠ. Τα Τμήματα είναι πάντα ευπρόσδεκτα να ζητούν τον προγραμματισμό μιας ειδικής υποδοχής πρωτοετών στη ΒΚΠ, ενώ μπορούν να ζητούν την παρουσία της ΒΚΠ στις δικές τους ενημερώσεις/υποδοχές πρωτοετών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυριά Αγγελική Γιαννοπούλου (τηλέφωνο 2610969615, email: agianop@upatras.gr.