13/09/2021

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε
καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ,
και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές,
διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα
και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής.
Περισσότερες πληροφορίες για τα
προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε
στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr [1]