08/10/2021

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων αποφάσισε την αναβολή της εφαρμογής του λόγω των πολύ αυξημένων απαιτήσεων για διακριτούς χώρους εργαστηρίων που η δια ζώσης διδασκαλία και οι συνακόλουθοι υγειονομικοί περιορισμοί επιβάλουν και στις οποίες το Τμήμα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με την εισαγωγή του νέου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9 που το νέο πρόγραμμα προέβλεπε.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αφορά πλέον όσους/ες φοιτητές/τριες ξεκινούν το 7ο εξάμηνο σπουδών τους τον Σεπτέμβριο 2021, όχι όμως όσους θα βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Η πλήρης εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2022.

Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Σπουδών, που επηρεάζει όσους/ες φοιτητές/τριες ξεκινούν το 7ο εξάμηνο τον Σεπτέμβριο 2021, η Ερευνητική Εργασία του 8ου εξαμήνου θα έχει μικρότερη έκταση από ότι παλαιοτέρα (συγκεκριμένα: 6.000-8.000 λέξεις) χωρίς όμως να απωλέσει τον ισχυρό ερευνητικό της χαρακτήρα και την πρωτότυπη διάστασή της.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας εξέλιξης και βελτίωσης του επιπέδου σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα εφαρμοστεί πλήρως από τον Σεπτέμβριο 2022, το 9ο και 10ο εξάμηνο θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

9ο εξάμηνο 2022-23:

  •     Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  9 > 12 δ. μ.
  •     Διπλωματική 1 > 6 δ. μ.
  •     3 Μαθήματα επιλογής > 3 χ 4 δ. μ.
     

10ο εξάμηνο 2022-23:

  •     Διπλωματική 2 > 30 δ. μ.

 

Η Διπλωματική 1 θα είναι αυτοτελές μάθημα που θα βαθμολογείται ανεξάρτητα από τη Διπλωματική 2. Θα αφορά στην προετοιμασία και συλλογή του απαραίτητου υλικού (βιβλιογραφικού, αρχειακού, σχεδιαστικού, στοιχείων γηπέδου ή άλλου) για την εκπόνηση της Διπλωματικής 2. Η Διπλωματική 1 δεν θα βαθμολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης παρά μόνο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
Η εγγραφή στη Διπλωματική 2, που θα αποτελεί την τελική και σημαντικότερη εργασία στη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, θα μπορεί να γίνει μόνο όταν ο/η φοιτητής/τρια θα έχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα των 9 προηγούμενων εξαμήνων σπουδών. Η Διπλωματική 2 θα βαθμολογείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και διμελή ή τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.