17/02/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2020

 

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.