19/04/2023
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
Συνημμένα σας αποστέλλουμε επιστολή ενημέρωσης καθώς και την ανακοίνωση και
πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας το οποίο αφορά
σε υποτροφίες βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Παρακαλούμε όπως τα συνημμένα έγγραφα τύχουν της
απαραίτητης δημοσιοποίησης από το φορέα σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δυνητικά
ενδιαφερόμενοι.