30/05/2019

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε πως Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει συνολικά 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100 €.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 24 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15:00 στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ και στην συνέχεια να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και την Παρασκευή 28/6/2019.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι εδώ.

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
Τηλέφ. επικ.: 2610 99 7890-93
Ηλεκτρ. ταχυδρ. Μονάδας: researchsup@upatras.gr