23/09/2020

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Δελτίο
Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σχετικά με την
Ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(https://www.minedu.gov.gr/rss/46435-22-09-20-ilektroniki-eggrafi-epityxo...).

Η εγγραφή των επιτυχόντων των
Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στα
Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το
διάστημα από 22/9/2020 έως και 29/9/2020.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, φέτος
προσφέρεται η δυνατότητα η εγγραφή των
επιτυχόντων να γίνει συνολικά
ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του
αριθμού κινητού τηλεφώνου τους που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
Πληροφοριακού Συστήματος των
Ηλεκτρονικών Εγγραφών χωρίς να
απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων
στις Γραμματείες των Τμημάτων
επιτυχίας τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι
επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή
ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο
οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα
αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή
στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ
ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώνεται επίσης ότι η
εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική
κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021,
πραγματοποιείται μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 22 έως
και 29 Σεπτεμβρίου 2020. Για την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι
εισαχθέντες με την εν λόγω κατηγορία
οφείλουν στο ανωτέρω διάστημα να
αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να
καταθέσουν αυτοπροσώπως στη
Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους
τη σχετική βεβαίωση ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου
του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν
έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης
περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή
καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως
παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου
Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι
μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των
ανωτέρω Νομών.

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Έρευνας Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών