09/07/2019

Διοργάνωση Ημερίδας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με θέμα

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση - Συσχετισμός

Αρχιτεκτονικού έργου και Διδακτικών Στόχων & Μεθόδων

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Ώρα: 17:00 έως 21:00 Αίθουσα: Σχεδιαστήριο Σ5 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών