12/03/2018

Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων  επιθυμεί να δημιουργήσει
Α   Ρ   Χ   Ε   Ι   Ο
των δημόσιων διαλέξεων που οργανώνει,
ώστε αυτές σύντομα να καταστούν ευρύτερα προσβάσιμες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλεί όσους φοιτητές/φοιτήτριες
1.     έχουν εξοικείωση με τα μέσα
        ηλεκτρονικής καταγραφής εικόνας και ήχου
και
2.     επιθυμούν να αναλάβουν  το εγχείρημα

να το δηλώσουν στη Γραμματεία
(κα Χ. Φιλιπποπούλου)
το ταχύτερο
(ώστε να προλάβουμε την αυριανή διάλεξη !)