13/11/2019

Κατάληψη της σχολής από την τρίτη 12/11 έως την Κυριακή 17/11