26/11/2019

13/11/2019

Κατάληψη της σχολής μέχρι και την Παρασκευή 12/11/2019