16/03/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!! > Όσοι-ες σπουδαστές -στριες πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και δεν αναγράφεται το όνομα τους στον παρακάτω κατάλογο, θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους υπόλοιπους διδάσκοντες [Αίσωπος, Αντωνίου, Γιαννίσης, Γρίβας, Κατσώτα, Κούρος, Κουφόπουλος, Λέφας, Μπαμπασίκας, Πρωίμου] και να στείλουν δήλωση επιλογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση