04/10/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα Μαθήματα Επιλογής καθώς και όλα τα Ειδικά Εργαστήρια Σχεδιασμού: θα έχουν μέγιστο αριθμό φοιτητών τους είκοσι πέντε (25).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έρθουν σε συνεννόηση με το διδάσκοντα στα μαθήματα που επιθυμούν, προκειμένου να καταρτιστούν οι λίστες από το διδάσκοντα.

 

                    ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ