26/10/2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί πρόγραμμα στο αντικείμενο της τέχνης της Performance.

Σκοπός του προγράμματος «PERFΟRMANCE: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν στην performance ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, πρωτοποριακή σχεδιαστική και εννοιολογική διαπραγμάτευσή της στην εκπαίδευση και την ψυχανάλυση.

Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://kedivim.upatras.gr/e-learning/performance/

Με εκτίμηση,

Για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών,