03/08/2018

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 135/21-5-2018) οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 έωο και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.

 

 

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 13:30, το Tμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο - Αίθριο κτιρίου Α' Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 -996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

 

 

Τηλέφωνα ανάγκης / επιφυλακής

  • Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771
  • Φύλακες στα τηλέφωνα: 6978 188881 και 6978 188882
  • Βλάβες των εγκαταστάσεων και των δικτύων στο τηλέφωνο: 2610 - 996666 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή στην ομάδα επιφυλακής στο τηλέφωνο 6978 188888 (τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες)
  • Παρατηρητές / πυρασφάλεια 6985 659740 και 6970 022460

 

 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ