18/11/2021
Το αυριανό μάθημα του Αειφορικού Σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Σ5 θα εκκινήσει στη 13:00.
Το θέμα του μαθήματος είναι "Υλοποιημένα βιοκλιματικά κτίρια".
 
Ευχαριστώ
 
 
A n t o n i s G a v a l a s
Architect Engineer AUTH
Environmental Consultant MA Architectural Association