18/10/2023

Το μάθημα Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 3, θα συνεχιστεί από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Β. Πρώιμο,

από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 11.00-13.00 στην ίδια αίθουσα που δίδαξε ο Καθηγητής  κ. Γιώργος Πανέτσος(Σ5).

Την Πέμπτη 19/10 δε θα γίνει το μάθημα.