13/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πέμπτη εξ αποστάσεως διάλεξη του μαθήματος "Μαθηματικά 2" θα γίνει την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 από τις 11:15 έως 13:00. Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη ακολουθήστε τον σύνδεσμο,

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/papadaki/NMBOSGC4

Για λόγους ευκολίας έχει διατηρηθεί η ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με τις προηγούμενες διαλέξεις.