21/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι το μάθημα των ARC_E111  Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 1 της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου
2020 θα γίνει δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο, και όχι εξ αποστάσεως, διότι σε
αυτό θα παρουσιαστεί η οργάνωση της άσκησης που θα εκπονηθεί στη διάρκεια
του εξαμήνου από τον κ. Σ. Μαμαλούκο.

Το μάθημα θα αρχίσει στις 9.30 π.μ. ακριβώς.

Οι διδάσκοντες

 

Ευχαριστώ

Πέτρος Κουφόπουλος