15/11/2018

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 να υποβάλλουν την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά.

Επιπλέον παρακαλούμε να προσκομίσετε πιστοποιητικό γέννησης, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, καθώς και έντυπο με το ΑΜΚΑ σας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 19/11/2018 έως και την Παρασκευή 23/11/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος από 09:00-12:00.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι υπό μετεγγραφή φοιτητές του συνημμένου αρχείου θα προσέλθουν προσωπικά ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΒΑΓΕΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΒΑΡΚΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΛΙΓΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΛΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

 

 

 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΤΖΟΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΤΣΙΓΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΦΙΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)