31/10/2014

Σχετικά με τις μετεγγραφές πολυτέκων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών, οι ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από 30/10 έως 7/11 του 2014 και ώρες κατάθεσής τους από 10:00 – 13:00 στην Γραμματεία του Τμήματος.