24/09/2020

Νέα εξέταση Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 2 / Διαγώνισμα

Παρασκευή 2-10-2020 @ 11:00-11:15

Καθώς υπήρξαν μεγάλα προβλήματα στη διενέργεια του διαγωνίσματος της Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 2 της εξεταστικής Σεπτεμβρίου και μεγάλος αριθμός φοιτητών, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων τους, μου γνωστοποίησαν την επιθυμία τους το διαγώνισμα να επαναληφθεί, προχωρώ στην ακύρωση του διαγωνίσματος της 10ης Σεπτεμβρίου (που δεν θα ληφθεί υπόψη) και τη διεξαγωγή νέου διαγωνίσματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00 μέσω του Exams του Εclass, μετά από σχετική εγγραφή.

Στο διαγώνισμα θα πρέπει να απαντηθούν 14 ερωτήσεις και ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 15' (διάρκεια 11:00-11:15).

Δεν θα υπάρξει αλλαγή σε ό,τι αφορά στις γραπτές εργασίες που υποβλήθηκαν στο Exams στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 οι οποίες και θα βαθμολογηθούν. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα νέας υποβολής εργασίας.

Ο διδάσκων

Γιάννης Α. Αίσωπος