17/12/2014

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να βλέπουν το προφίλ τους online στο http://www.upatras.gr/el/e-upatras και ι όχι στο https://venus.upatras.gr/secr .

Στους φοιτητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Ανανέωση εγγραφής,

Δήλωση μαθημάτων

Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικά,

Πρόσβαση στην προσωπική τους καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο),

Υποβολή αίτησης αποφοίτησης,

Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.