27/06/2022

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Φοιτητές 1ου εξαμήνου
Από το τρέχον (1ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 1ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 2ου εξαμήνου
Από το τρέχον (2ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 2ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 3ου εξαμήνου
Από το τρέχον (3ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 3ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών (3ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 4ου εξαμήνου
Από το τρέχον (4ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 4ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών (4ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους. Τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 5ου εξαμήνου
Από το τρέχον (5ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 5ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το τρίτο έτος σπουδών (5ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου και του 2ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών. Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 6ου εξαμήνου
Από το τρέχον (6ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου εξαμήνου: 30 Δ. Μ.
Μαθήματα Επιλογής 6ου εξαμήνου: 0 Δ. Μ.

Κατά το τρίτο έτος σπουδών (6ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου και του 2ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών. Τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.) 30.

Φοιτητές 7ου εξαμήνου
Από το τρέχον (7ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου εξαμήνου: 22 Δ. Μ.
Μάθημα ή Μαθήματα Επιλογής από προσφερόμενη λίστα/έτος: 8 Δ. Μ.

Κατά το τέταρτο έτος σπουδών (7ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών. Τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου είναι τρία υποχρεωτικά, και δύο μαθήματα επιλογής με σύνολο Διδακτικών Μονάδων 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.).

Φοιτητές 8ου εξαμήνου
Από το τρέχον (8ο ) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου: 12 Δ. Μ.
Ερευνητική Εργασία 10 Δ. Μ.
Μάθημα ή Μαθήματα Επιλογής από προσφερόμενη λίστα/έτος: 8 Δ. Μ.

Κατά το τέταρτο έτος σπουδών (8ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών. Κατά το όγδοο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική η δήλωση των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ογδόου εξαμήνου.

Φοιτητές 9ου εξαμήνου
Από το τρέχον (9ο) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικό Μάθημα 10 Δ. Μ.
Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή 12 Δ.Μ.
Μαθήματα Επιλογής από προσφερόμενη λίστα/έτος: 8 Δ. Μ.

Κατά το πέμπτο έτος σπουδών (9ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.

Φοιτητές 10ου εξαμήνου
Από το τρέχον (10ο ) εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Διπλωματική Εργασία 2 ): 30 Δ. Μ.

Κατά το πέμπτο έτος σπουδών (10ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.

Γενικός κανόνας δήλωσης μαθημάτων

Ορισμένα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών συνιστούν «σειρές» με την έννοια ότι θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει πρώτα το μάθημα α΄, μετά το μάθημα β΄, μετά το γ΄, κ. λ. π.

Τα μαθήματα –σειρές είναι τα ακόλουθα:

 • Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, 3, 5, 7, 9
 • Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, 4, 6, 8
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3, Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4, Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2
 • Οπτική Επικοινωνία 1, 3
 • Οπτική Επικοινωνία 2,4
 • Δομική Μηχανική 1, Οικοδομική Τεχνολογία 1,
 • Οικοδομική Τεχνολογία 1, Οικοδομική Τεχνολογία 3
 • Δομική Μηχανική 2, Οικοδομική Τεχνολογία 2
 • Οικοδομική Τεχνολογία 2, Οικοδομική Τεχνολογία 4

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1ο εξάμηνο

 • Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC_211 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 1 καταργείται και αντικαθίσταται με το μάθημα ARC_303 Αειφορία και Περιβάλλον 1 (Δ. Μ./E.C.T.S.) με τις ίδιες διδακτικές μονάδες. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_211 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 1 υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_303 Αειφορία και Περιβάλλον 1.
 • Το μάθημα ARC_213 Μαθηματικά 1 καταργείται και αντικαθίσταται με το νέο ARC_373 Ιστορία Τέχνης 1 με τις ίδιες διδακτικές μονάδες Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο ARC_213 Μαθηματικά 1, υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_373 Ιστορία Τέχνης 1.
 • Το μάθημα ARC_551 Οπτική Επικοινωνία 1 μετονομάζεται σε ARC_551 Εικαστικές Τέχνες 1.

2ο εξάμηνο

 • Τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC_222 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 2 καταργείται και αντικαθίσταται με το μάθημα ARC_304 Αειφορία και Περιβάλλον 2 με τις ίδιες διδακτικές μονάδες (Δ. Μ./E.C.T.S). Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_222 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 2 υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_304 Αειφορία και Περιβάλλον 2.
 • Το μάθημα ARC_224 Μαθηματικά 2 καταργείται και αντικαθίσταται με το νέο μάθημα ARC_374 Ιστορία Τέχνης 2 με τις ίδιες διδακτικές μονάδες (Δ. Μ./E.C.T.S). Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_224 Μαθηματικά 2, υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_374 Ιστορία Τέχνης 2.
 • Το μάθημα ARC_562 Οπτική Επικοινωνία 2 μετονομάζεται σε ARC_562 Εικαστικές Τέχνες 2.

 

3ο εξάμηνο

 • Κατά το δεύτερο έτος σπουδών (3ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC_330 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3 με 6 (Δ. Μ./E.C.T.S) καταργείται. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο μάθημα ARC_330 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3 με 6 (Δ. Μ./E.C.T.S.) υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα ARC_330Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3 με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S) και το νέο μάθημα ARC_215 Μαθηματικά Γεωμετρία με 2 (Δ. Μ./E.C.T.S). Στην περίπτωση που οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ARC_330Α στο 3ο εξάμηνο και έχουν ήδη συμπληρώσει τις 30 Δ.Μ. δε χρειάζεται να δηλώσουν το μάθημα ARC_215. Θα το δηλώσουν μόνο στην περίπτωση που τους υπολείπονται δύο διδακτικές μονάδες.
 • Το μάθημα ARC_173 Οπτική Επικοινωνία 3 μετονομάζεται σε ARC_173 Ψηφιακά Μέσα 1.
 • Το μάθημα ARC_175 Εικαστικές Τέχνες μετονομάζεται σε ARC_175 Εικαστικές Τέχνες 3.
 • Το μάθημα ARC_610 Οικοδομική Τεχνολογία 1 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _230 Δομική Μηχανική 1 του 1ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _030 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _010 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 του 1ου εξαμήνου

 

4ο εξάμηνο

 • Κατά το δεύτερο έτος σπουδών (4ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους. Τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC_340 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4 με 6 (Δ. Μ./E.C.T.S) καταργείται.
 • Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο μάθημα ARC_340 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4 με 6 (Δ. Μ./E.C.T.S.) υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα ARC_340Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4 με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S) και το νέο μάθημα ARC_772 Τοπίο, Πόλη, Πολεοδομία με 2 (Δ. Μ./E.C.T.S).
 • Το μάθημα ARC_884 Τοπίο & Πόλη με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S) καταργείται και αντικαθίσταται με το μάθημα ARC_174 Εικαστικές Τέχνες 4 με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S).
 • Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_884 Τοπίο και Πόλη με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S) , υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_174 Εικαστικές Τέχνες 4 με 4 (Δ. Μ./E.C.T.S)
 • Το μάθημα ARC_176 Οπτική Επικοινωνία 4 με (2 Δ. Μ./E.C.T.S) μετονομάζεται σε ARC_176 Ψηφιακά Μέσα 2 με 2 (Δ. Μ./E.C.T.S).
 • Το μάθημα ARC _620 Οικοδομική Τεχνολογία 2 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _240 Δομική Μηχανική 2 του 2ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _040 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _020 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2 του 2ου εξαμήνου.

 

5ο εξάμηνο

 • Κατά το τρίτο έτος σπουδών (3ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων των προηγούμενων ετών Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC _050 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _030 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 του 3ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _750Α Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _030 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 του 3ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _630 Οικοδομική Τεχνολογία 3 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _610 Οικοδομική Τεχνολογία 1 του 3ου εξαμήνου.
 • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα ARC_410 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1 (Δ.Μ. 4). 
  * Μόνο οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018, καθώς και οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2018-2019 που ενεγράφησαν στο 3ο εξάμηνο, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα ARC_420 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2 με Διδακτικές Μονάδες 4.  (Εξαιρούνται οι φοιτητές που το 2017-2018 γράφτηκαν στο 3ο εξάμηνο), ενώ οι εισακτέοι φοιτητές όλων των άλλων ετών υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα ARC_410 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1 (Δ.Μ. 4).

 

6ο εξάμηνο

 • Κατά το τρίτο έτος σπουδών (6ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους.
 • Το μάθημα ARC _060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _040 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 του 4ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _760Α Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _040 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 του 4ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα ARC _640 Οικοδομική Τεχνολογία 4 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _620 Οικοδομική Τεχνολογία 2 του 4ου εξαμήνου.
 • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το εαρινό εξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα ARC_420 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2 (Δ.Μ. 4).
  * Μόνο οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018 καθώς και οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2018-2019 που μπήκαν στο 3ο εξάμηνο, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το εαρινό εξάμηνο, το υποχρεωτικό μάθημα ARC_410 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1, με Διδακτικές Μονάδες 4. (εξαιρούνται οι φοιτητές που το 2017-2018 γράφτηκαν στο 3ο εξάμηνο). ενώ οι εισακτέοι φοιτητές όλων των άλλων ετών υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα ARC_420 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2 (Δ.Μ. 4)

 

7ο εξάμηνο

 • Κατά το τέταρτο έτος σπουδών (7ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου και του 3ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.
 • Το μάθημα ARC_ΕΣ Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού με 8 ( Δ.Μ./E.C.T.S), καταργείται.
 • Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_ΕΣ Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_430 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 3 με 4 (Δ.Μ./E.C.T.S) και ένα επιπλέον μάθημα επιλογής ARC_Ε, από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής 7ου εξαμήνου (4 Δ.Μ./E.C.T.S.).
 • Το μάθημα ARC _070 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _050 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 του 5ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν δικαίωμα να πάρουν έως δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής ARC_ΕΕ με σύνολο Διδακτικών Μονάδων 4 (Δ. Μ./E.C.T.S.).

 

8ο εξάμηνο

 • Κατά το τέταρτο έτος σπουδών (8ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου και του 3ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.
 • Τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου είναι δύο υποχρεωτικά και δύο επιλογής ARC_Ε ή ένα επιλογής ARC_Ε και 2 ελεύθερης επιλογής ARC_ΕΕ με σύνολο Διδακτικών Μονάδων (Δ. Μ./E.C.T.S.) 30.
 • Το μάθημα ARC_970 Ερευνητική Εργασία με 14 (Δ. Μ./E.C.T.S.) καταργείται και αντικαθίσταται με το νέο μάθημα ARC_980 Ερευνητική Εργασία με 10 (Δ. Μ./E.C.T.S.).
 • Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μάθημα ARC_970 Ερευνητική Εργασία με 14 (Δ. Μ./E.C.T.S.), υποχρεούνται να δηλώσουν το νέο μάθημα ARC_980 Ερευνητική Εργασία με 10 (Δ. Μ./E.C.T.S.) και ένα επιπλέον μάθημα επιλογής ARC_Ε, από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής 8ου εξαμήνου (4 Δ.Μ./E.C.T.S.).
 • Το μάθημα ARC_080 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 μπορεί να δηλωθεί μόνο αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα ARC _060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 του 6ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν δικαίωμα να πάρουν έως δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής ARC_ΕΕ με σύνολο Διδακτικών Μονάδων 4 (Δ. Μ./E.C.T.S.).

 

9ο εξάμηνο

 • Κατά το πέμπτο έτος σπουδών (9ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.
 • Κατά το πέμπτο έτος σπουδών (9ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου έτους κρίνεται υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών. Στο 9ο εξάμηνο προσφέρονται τα μαθήματα (ARC_090) Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 9, ή (ARC_095) Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης, το μάθημα (ARC_ 991) "Διπλωματική Εργασία 1" και δύο μαθήματα επιλογής ARC_Ε, συνολικής βαρύτητας 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.).
 • Οι εισακτέοι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019 και μετά υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το πέμπτο έτος σπουδών στο 9ο εξάμηνο, (ARC_090) Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 9, ή (ARC_095) Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης και το μάθημα (ARC_ 991) "Διπλωματική Εργασία 1" και δύο μαθήματα επιλογής συνολικής βαρύτητας 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.).
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν δικαίωμα να πάρουν έως δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής ARC_ΕΕ με σύνολο Διδακτικών Μονάδων 4 (Δ. Μ./E.C.T.S.).
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Όσοι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 1999-2000 έως το 2017-2018, έχουν δηλώσει τη ARC_990Δ Διπλωματική Εργασία 1 με τις 22 (Δ.Μ./E.C.T.S.), ή έχουν περάσει μάθημα επιλογής στο 9ο εξάμηνο, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης του (ARC_090) Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9 ή (ARC_095) Εργαστηρίου Σχεδιασμού Κατεύθυνσης.

 

10ο εξάμηνο

 • Κατά το πέμπτο έτος σπουδών (10ο εξάμηνο) επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 50 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./E.C.T.S.). Αν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου έτους είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα δήλωση/παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών των ετών.
 • Στο 10ο εξάμηνο προσφέρεται η (ARC_992) Διπλωματική Εργασία 2, συνολικής βαρύτητας 30 Δ.Μ./E.C.T.S.
 • Οι εισακτέοι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019 και μετά, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά το πέμπτο έτος σπουδών στο 10ο εξάμηνο, ARC_992 "Διπλωματική Εργασία 2" (συνολικής βαρύτητας 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.).
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Όσοι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 1999-2000 έως το 2017-2018, έχουν δηλώσει τη ARC_100Δ Διπλωματική Εργασία 2 με τις 22 (Δ.Μ./E.C.T.S.), εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης της ARC_992 "Διπλωματική Εργασία 2" με 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.). Επίσης όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς ή έχουν αναγνώριση σε μάθημα επιλογής στο 10ο εξάμηνο, εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης της ARC_992 "Διπλωματική Εργασία 2" με 30 (Δ.Μ./E.C.T.S.)
 • Το μάθημα επιλογής "Πρακτική Άσκηση" (ARC_ΠΡΑΚ) μπορεί να επιλεγεί από τους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2016-2017. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το δηλώσουν καταθέτουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις ακολουθεί αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Γενικός Κανόνας

1. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ειδικών περιπτώσεων αντικατάστασης μαθημάτων, ο γενικός κανόνας που ισχύει για τα μαθήματα, που δεν υπάρχει προβιβασμός βαθμός, είναι ο εξής και ισχύει όλα τα εξάμηνα σπουδών:

Οι φοιτητές οφείλουν να επαναλάβουν την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων που δεν θα εξεταστούν επιτυχώς. Σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν προσφέρεται τότε υποχρεούνται να επιλέξουν άλλο, από τον αντίστοιχο κατάλογο προσφερομένων μαθημάτων, είτε από ομάδες μαθημάτων επιλογής, ειδικών εργαστηρίων ή και υποχρεωτικών.

Για τον καθορισμό των κανόνων δήλωσης και αποφοίτησης φοιτητών που εισήχθησαν στο Τμήμα πριν το ακαδ. έτος 2014-15, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Α. Ο φοιτητής καταθέτει αίτημα προς την Συνέλευση του Τμήματος (αίτηση στη Γραμματεία) για δήλωση μαθημάτων και αναπροσαρμογή του Π.Σ. που θα παρακολουθήσει

Β. Η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον εκάστοτε Πρόεδρο και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών καθορίζει τα μαθήματα που πρέπει να δηλωθούν από το φοιτητή προκειμένου να ολοκληρώσει ο φοιτητής επιτυχώς τις σπουδές του

Γ. Η αίτηση του φοιτητή εξετάζεται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος

Δ. Η Γραμματεία (και όχι ο φοιτητής) δηλώνει τα αντίστοιχα μαθήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα SAP και αποστέλλει στη μονάδα του ψηφιακού άλματος απόσπασμα πρακτικού της απόφασης της Συνέλευσης.

E. Οι συγκεκριμένοι κανόνες δήλωσης αποτελούν και κανόνες αποφοίτησης για τους παραπάνω φοιτητές.