05/07/2021

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 9ου και 10ου εξαμήνου διαμορφώνεται από τον Σεπτέμβριο 2021 ως εξής:

9ο εξάμηνο:

  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  9  >   12 πμ
  • Διπλωματική 1 >  6 πμ
  • 3 Μαθήματα επιλογής > 3χ4 πμ

10ο εξάμηνο:

  • Διπλωματική 2 > 30 πμ

 

Η Διπλωματική 1 είναι αυτοτελές μάθημα και βαθμολογείται ανεξάρτητα της Διπλωματική 2. Αφορά στην προετοιμασία και συλλογή του απαραίτητου υλικού (βιβλιογραφικού, αρχειακού, σχεδιαστικού ή άλλου) για την εκπόνηση της Διπλωματικής 2. Η Διπλωματική 1 δεν βαθμολογείται από επιτροπή αξιολογητών παρά μόνο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Η εγγραφή στη Διπλωματική 2, που αποτελεί την τελική και σημαντικότερη εργασία στη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, μπορεί να γίνει μόνο όταν ο/η φοιτητής/τρια έχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα των 9 προηγούμενων εξαμήνων σπουδών.

Το νέο ΠΣ αφορά σε όσους φοιτητές ξεκινούν το 9ο εξάμηνο σπουδών τους τον Σεπτέμβριο 2021, όχι όμως όσους θα βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο.