20/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν δημοσιευθεί οδηγοί χρήσης καθώς και βίντεο σχετικά με τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το περιεχόμενο θα ενημερώνεται διαρκώς.

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων | Upnet - Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών